Home Bestuur Geschiedenis Activiteiten Contact Nieuws Fotoalbum Cursussen
Nieuws

Op maandag 16 april 2012 wordt de Algemene Ledenvergadering van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zwartewaterland, gehouden. Deze vindt plaats in Gebouw De Schakel te Hasselt, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Vaststelling notulen ALV 7 nov. 2011.

4. Vaststelling agenda.

5. Jaarverslag penningmeester.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.


De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen 1 week van tevoren ter inzage bij:
Mevr. G. van den Berg, Sikkel 7, Hasselt, tel.4772472,
Mevr. G. Brouwer, Kievit 43, Genemuiden, tel. 3855786,
Dr. J. Glastra, Zomerdijk 49, Zwartsluis, tel. 3867932.
Op donderdag 18 nov. hielden we onze jaarlijkse verkoopmiddag. De 1e keer in de nieuwe Hazelaar, we mochten het restaurant gebruiken en dat bleek een ruime opstelling te zijn. Het sjoelen vond plaats in de hal en het echtpaar Jongman vonden we bereidt om hier de leiding aan te geven (mw. is 1 van onze deelneemsters). Daar waren we erg blij mee omdat anders het sjoelen dit jaar moest vervallen. We hadden een gezellige en goede verkoop.
de foto`s die hier bij horen komen nog online.


naar boven
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zwartewaterland, hield op 15 november 2010 haar algemene ledenvergadering.

Na het welkomstwoord van voorzitter dhr. W. Potkamp werd er een moment stilte gehouden i.v.m. het overlijden van mevrouw L. van Dijk-Zuidema, actief vrijwilligster van het Rode Kruis. Daarna werd de nieuwe secretaresse, mevrouw G. van den Berg-Ekkelenkamp, welkom geheten. De heer H.J. van Noorel van de Gemeente Zwartewaterland verzorgde hierna een voorlichting over het ouderenbeleid en de WMO. Een van de doelen van het ouderenbeleid is het opheffen van de eenzaamheid van ouderen. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) streeft ernaar dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met de benodigde ondersteuning. Na de pauze gaf de penningmeester, dhr. H.J. ten Napel, een toelichting op de begroting 2010 t/m 2012 en werd door mevr. A. Ludeking een uitleg gegeven over het meerjarenwerkplan. De avond werd afgesloten met de uitreiking van de onderscheidingen. De jubilarissen mevr. Kuurman-Corperaal, mevr. Roskam-Rook en mevr. Schutte-ten Klooster kregen een onderscheiding voor 10 jaar actieve dienst; mevr. Tempel-Hoving voor 30 jaar actieve dienst en mevr. Dekker-Speksnijder voor 40 jaar actieve dienst.
de foto`s die hier bij horen komen nog online.

Rode Kruis vakantieweek.

Rode Kruis Taakveld 2 Welfare Hasselt

Op 15 september zijn we met onze deelnemers een middag naar Giethoorn geweest. We vertrokken om 13.30 bij De Hazelaar. Via de Blauwe Hand kwamen we bij cafe Zuideinde en genoten we van koffie/thee met gebak Daarna met handreiking instappen in de rondvaartboot, en met vereende krachten werd een rolstoeler aan boord getild. We voeren door het mooie Giethoorn met zijn bruggetjes en boerderijen met rietgedekte daken en met golfslag het meer over. Het bleef droog en dat was beter dan de weersvoorspelling. Rond 16.30 waren we weer bij De Hazelaar het was een mooie middag.

foto`s die hier bij horen staan in het fotoalbum
naar boven


en cursus reanimatie+ volgen, kijk voor vedere info . cursussen
hij komen de cursus als er voldoende deelnemers zij.

naar boven
terug   
© 2005 - Rode Kruis Afd. Zwartewaterland
(Het best te bekijken met een resolutie van 1024*768)
Mede mogelijk gemaakt door VENOS Office Shop
en Latihan, advies en trainigen